برای مشاوره با تیم تعمیرات و گارانتی شرکت آسو می توانید از طریق شماره تماسی که در قسمت تماس با ما سایت ذکر شده با همکاران ما گفتگو کنید.