در این قسمت از آموزش های سیسکو به زبان ساده به برسی مبانی شبکه پرداخته ایم. در اول این فیلم در اولین قدم به مرجع OSI پرداخته شده است. و هر هفت لایه مورد برسی قرار گرفته اند.

شما را به تماشای این ویدیوی آموزشی دعوت می کنیم.