برای درخواست گارانتی و تعمیرات لطفا فرم زیر را پرینت کرده و دو برگه مشخصات رو پر کنید و به همراه بسته ارسالی قرار دهید.

برای دانلود فرم درخواست گارانتی اینجا کلیک کنید